Site by Vhstudio
© Capital Construction 2023

Fəalİyyət sahələrİ

İnşaat
Fəalİyyət sahələrİ

İnşaat

Şirkət tərəfindən görülən inşaat işlərinə inzibati, ictimai, sənaye və ticarət binaları, istirahət kompleksləri, biznes mərkəzləri, ofislər və s. kimi müxtəlif layihələrin hazırlanması və inşaat prosesi daxildir. Sifarişçilərin istəklərinə uyğun olaraq, şirkətimiz tikinti layihəsinin hazırlanması və icrasını reallaşdırır, smetanı təşkil edəcək maliyyə xərclərinin dəqiq və büdcəyə münasib formada hesablanmasını təmin edir.

Komandamız təcrübəli memarlar, mühəndislər, layihə menecerləri və digər ixtisaslı işçilərdən ibarətdir ki, bu da hər bir layihənin dəqiqlik və diqqətlə yerinə yetirilməsini təmin edir.