Site by Vhstudio
© Capital Construction 2023

Fəalİyyət sahələrİ

Metal konstruksiya istehsalı
Fəalİyyət sahələrİ

Metal konstruksiya istehsalı

“Capital Construction”” müxtəlif tipli metalik kompanentlərin istehsalı ilə məşğul olur: metal konstruksiyalar və ümumi təyinatlı avadanlıqlar, o cümlədən müxtəlif anbarlar, fermalar, istixanaların quraşdırılması həyata keçirilir. Metal konstruksiya zavodlarımız, müvafiq dizayna uyğun olaraq istənilən ölçüdə və qalınlıqda metal plitələr, dirək, sütun və boruların istehsalı üçün avadanlıqla tam təchiz olunmuşdur. İstehsal imkanlarımız konteynerlər, ofislər, anbarlar, klinikalar, körpülər və müxtəlif ictimai və icma obyektləri daxil olmaqla modul tipli binaların prefabrikası, tikintisini əhatə edir.

İstehsal imkanlarımız, layihə tələblərindən asılı olaraq istənilən ölçüdə və mürəkkəblikdə konstruksiya hazırlamağa və quraşdırmağa imkan verir.