Site by Vhstudio
© Capital Construction 2023

Təhlükəsİzlİk və keyfİyyət

Təhlükəsizlik və keyfiyyət

TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ KEYFİYYƏT
Təhlükəsizlik və keyfiyyət bizim əsas prioritetlərimizdir. Capital Construction şirkəti olaraq layihələrimizin təhlükəsizlik protokollarına və yüksək keyfiyyət standartlarına cavab verməsini təmin edirik. Komandamız mütəmadi olaraq təhlükəsizlik təlimləri alır, potensial təhlükələri müəyyənləşdirməyi və profilaktik tədbirlər görməyi öyrənir.

KEYFİYYƏT ZƏMANƏTİ:
Keyfiyyətə nəzarət üzrə komandamız təsdiq edilmiş planların və spesifikasiyaların yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün yoxlamalar apararaq tikinti prosesinə nəzarət edir. Layihələrimizin davamlılığını təmin etmək üçün nüfuzlu təchizatçılardan yüksək keyfiyyətli materiallar alır, eyni zamanda təhlükəsizlik və keyfiyyət prosesini daim inkişaf etdirmək üçün komandamızın və sifarişçilərin rəylərini diqqətdə saxlayırıq.